ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG

hội liên hiệp phụ nữ quận gò vấp

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN GÒ VẤP

NHIỆM KỲ 2016-2021

HÌNH ẢNH
HỌ VÀ TÊN - CHỨC DANH

1. NGUYỄN THỊ LAN

Quận ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN Quận

2. NGUYỄN THỊ DUYÊN

Phó chủ tịch Hội LHPN Quận

3. NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

Phó chủ tịch Hội LHPN Quận

4. LÊ THỊ VỊNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận

5. HOÀNG THỊ KIM LIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận

6. NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận

7. VŨ THỊ THƠ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Phó trường phòng giáo dục và đào tạo quận

8. TRẦN THỊ BÍCH THUẬN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Phó CT. Liên đoàn lao động Quận

9. LÊ THỊ PHỤNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận

10.TRẦN HƯƠNG THUỶ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Phó GĐ Công ty May thêu Hà Giang

11. NGUYỄN THỊ KIM TRANG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Sơ dòng mến thánh giá

12. NI SƯ THÍCH NỮ LIÊN HOÀ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Ni sư tịnh xá Ngọc Phương

13. HUỲNH THỊ DIỆU THUÝ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Chủ tịch hội lhpn phường 3

14. LÊ THỊ DẦN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Chủ tịch hội lhpn phường 6

15. NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Chủ tịch hội lhpn phường 7

16. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 9

17. NGUYỄN THANH HUYỀN

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 10

18. NGUYỄN THỊ THOA

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 11

19. ĐỔ THỊ MINH QUỲNH

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 12

20. PHẠM THỊ TUYẾT THU

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 13

21. NGUYỄN THỊ HỮU

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 15

22.TRIỆU HÀ GIANG

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận– Chủ tịch hội lhpn phường 16

23. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội phụ nữ chợ Hạnh Thông Tây

24. NGUYỄN THANH BÌNH

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội phụ nữ công an quận

25. HOÀNG THỊ MAI VY

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội LHPN P1

27. ĐỖ NGỌC HÂN

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội LHPN P4

28. NGUYỄN THỊ QUỲNH DAO

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội LHPN P5

29. NGUYỄN THỊ TIẾN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận – Cán bộ Tuyên giáo Đoàn TNCS quận

30. PHẠM NGUYỄN KIM THANH

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội LHPN P8

31. NGUYỄN THỊ THANH THUÝ

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận – Chủ tịch hội LHPN P14

32. THI THỊ NGỌC LAN THANH

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận

33. ĐINH HIỀN THẢO

Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận

 

 

 

Free Hit Counter